Akademik Mobbing

(Mobbing sebebiyle geçen yıl hayatına son veren Merve Kaçmış)

Türkiye’de muhtelif zorluklar çekip, yurtdışına çıkmak zorunda kalan, sonrasında uluslararası başarılar elde eden çok fazla meslekdaşım var.

Üstelik, eğitimini yurt dışında yapıp idealist bir heyecanla Türkiye’de akademisyen olmaya çalışan bir çok genç, daha kıdemli meslektaşlarının mobbing’ine maruz kalıp ya yeniden yurt dışına çıkıyor yahut tüm idealizmini kaybediyor.
Hakikaten kanayan bir yara var ortada.

Merve Kaçmış’ın haberi için: https://www.birgun.net/haber/arkeolog-merve-kacmis-mobbing-sonucu-intihar-etti-iddiasi-284253

--

--

Social Anthropologist, University College London. Tr: Ortadoğu, arzu, öznelik ve mahremiyet konularında iki kitabı ve onlarca makalesi bulunmaktadır

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr Sertaç Sehlikoğlu

Social Anthropologist, University College London. Tr: Ortadoğu, arzu, öznelik ve mahremiyet konularında iki kitabı ve onlarca makalesi bulunmaktadır